Julieta Klimkeit - Halymorpha halys - Ilustra entomología

Julieta Klimkeit
Chinche (Halymorpha halys)
Ilustra entomología